História budovy

História budovy

  • postavená v 15.storočí
  • 1633 – 1734 dom vlastnila Trenčianska župa, slúžil aj ako župný dom
  • v 17. storočí bola budova významne prestavaná
  • 1708 - rekonštrukcia po rozsiahlom požiari, ktorý vypukol na Trenčianskom námestí
  • od konca 18. storočia do začiatku 20. storočia budova častejšie menila majiteľa, bola sídlom viacerých remeselníkov
  • v 70. rokoch tu sídlil pamiatkový úrad
  • do roku 2009 sídlila v budove mestská galéria
  • od roku 2009 funguje budova ako Galla Gallery